ОГОЛОШЕННЯ

про проведення конкурсу на посаду
директора Комунального закладу «Центр професійного розвитку педагогічних працівників Кремінської міської ради».

Управління освіти, культури, молоді та спорту Кремінської міської ради оголошує конкурс на  посаду директора  Комунального закладу «Центр професійного розвитку педагогічних працівників Кремінської міської ради».

Місцезнаходження закладу: Україна, 92905, Луганська область, Сєвєродонецький район, м. Кремінна, вул. Шевченко,1.

Найменування посади та умови оплати праці:  директор Комунального закладу «Центр професійного розвитку педагогічних працівників Кремінської міської ради»; посадовий оклад, надбавки, доплати та премії встановлюються згідно строкового трудового договору (контракту), відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 липня 2020 № 672  «Зміни, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України».

Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: посаду директора може обіймати особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу педагогічну  освіту ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної роботи  та/або науково – педагогічної не менше п’яти  років.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають документи (особисто або через представника за довіреністю) до УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ,  МОЛОДІ  ТА СПОРТУ КРЕМІНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (Україна, 92905, Луганська область, м. Кремінна, вулиця Банкова, 2, електронна пошта: upravlinnyaokms@ukr.net. тел. 2-24-78):

– заяву про участь у конкурсі  з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

– автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

– копію паспорта громадянина України;

– копію документа про вищу освіту ( з додатком) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);

– копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної

(науково – педагогічної) роботи не менше п’яти  років на день їх подання;

– довідку про відсутність судимості;

– мотиваційний лист, складений у довільній формі;

Особа може подати інші документи, що підтверджують її професійні та/або моральні якості. Відповідальність за достовірність поданих документів несе заявник.

Строк подання документів для участі в конкурсному відборі становить 20 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

З переліком завдань та Положенням про конкурс можна ознайомитись в Додатках до рішення сесії Кремінської міської ради №11/16 від 10.11.2021.

Термін подачі документів з 18.11.2021 до 07.12.2021 р. включно.

Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється  за результатами:

– перевірки на знання законодавства України у сфері освіти, зокрема Законів України «Про освіту», «Про повну  загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту»   та  інших нормативно-правових актів, у формі письмового тестування не довше 60 хвилин;

- вирішення ситуаційного завдання;

– публічної та відкритої презентації державною мовою стратегії розвитку директора  Комунального закладу «Центр професійного розвитку педагогічних працівників Кремінської міської ради», а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту  конкурсного випробування.

Про час і місце проведення конкурсу буде повідомлено додатково.

Відповідальна особа: Олег МАЦЕГОРА, головний  спеціаліст з юридичних питань Управління ОКМС, електронна пошта: upravlinnyaokms@ukr.net. тел. 2-24-78.

ImageImage